Trà Xuân
Mang các sản phẩm trà sạch và chất lượng của Việt Nam vào cuộc sống hiện đại
49A Hậu Giang, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
0914125789
bvhien98@gmail.com
Sản phẩm